Stort Grattis MDA6 till diplomeringen!

Fantastiska presentationer av deltagarnas projektarbeten under dagen som avslutades med en diplomeringsmiddag.