Fotbollsklubbarnas SLO har en viktig roll i utvecklingen av fotbollsupplevelsen

På uppdrag av SEF (Svensk Elitfotboll) genomför Cruyff Institute tillsammans med Fryshuset en utbildning för fotbollsklubbarnas SLO (Supporters Liason Officer) ute på Bosön. Det huvudsakliga syftet är att öka publikupplevelsen och därmed också publikrekryteringen till fotbollen.

En SLO fungerar lite som en ”marknadsansvarig för publiken”. SLO jobbar bland annat med dialog och förankring bland klubbens supportrar för att motverka konflikter och onödiga missförstånd. Den viktigaste uppgiften för en SLO mellan matcherna är att fungera som kommunikationskanal mellan supportrarna och föreningen. Avsikten är att kommunikationen ska ske i båda riktningarna, d.v.s. både från supportrar till förening och från förening till supportrar.

I syfte att utveckla och skapa bättre förutsättningar för SLO i sin roll erbjuds nu alla SLO en skräddarsydd utbildning – därmed skapas också en gemensam plattform för samtliga SLO Utbildningen syfte är att:

* Göra SLO säkrare i sin roll, i sitt uppdrag och i sig själv
* Bidra till att uppnå målsättningen “Vi ska skapa välkomnande, trygga och säkra fotbollsevenemang (Stå Upp för fotbollen)
* Skapa förutsättningar för expansiv utveckling av publikantalet

Första modulen är inriktad på Ledarskap, Konflikthantering, Mediaträning, SLO-rollen och supporterkultur, Säkerhet och Trygghet kring våra arenor.

Gruppbild_SLO

Mats_Enquist
Mats Enquist, Generalsekreterare Svensk Elitfotboll (SEF)

SLO
Aron Lavesson, programledare från Fryshuset

Mikael_Polis
Mikael Berkesand, insatschef Polisen

Pierre och Mats
Pierre Nordberg, SLO Malmö FF och Mats Jonsson, Säkerhetsansvarig Djurgårdens IF. Mats pratade om säkerhet och trygghet kring arenan.