Klubb- och Sportchefsutbildningen

Idrotten lever i en ny värld. En värld där det inte längre räcker med entusiasm för att göra ett bra jobb i en ledande roll inom idrotten. För att utveckla såväl dig som din verksamhet, krävs djupare kunskap inom bland annat ekonomi, marknadsföring och juridik.

Cruyff Institute Sverige är specialiserat på att utbilda individer med en idrottsbakgrund. Såväl för näringslivet som för en fortsatt karriär inom idrotten. Klubb- och sportchefsutbildningen riktar sig till dig som har, eller söker dig till, en ledande roll inom en idrottsförening, klubb eller bolag. Det är en praktiskt inriktad utbildning, som du kommer att få glädje av i ditt professionella arbete från dag ett.

Du är en del av kursplanen

Förutom de praktiska och teoretiska kunskaperna är du och alla andra deltagare i sig en stor del av utbildningen. Här samlas representanter från olika typer av idrotter. Det ger en unik inblick i hur man arbetar och agerar inom andra idrotter, förbund och klubbar. En ovärderlig möjlighet att skapa gränsöverskridande nätverk.

Utbildningen är bara början

Alla som studerat vid Cruyff Institute har en unik kompetens och erfarenhet från idrotten och är viktiga kunskapskällor för varandra. Därför välkomnas alla utexaminerade till vårt Alumninätverk som sträcker sig över hela världen. Du kommer löpande erbjudas möjlighet att delta i exklusiva föreläsningar, utbildningar och nätverksträffar – såväl nationellt som internationellt.

Utbildningen leder till att bli en Diplomerad Klubb- & Sportchef efter de fyra modulerna, varav den sista i Barcelona är ett tillval som till delar kan anpassas efter eget önskemål.

Klicka på bilden för att förstora den.

KSU_bild

Utbildningens innehåll

Utbildningen genomförs i fyra moduler, varav den sista är en påbyggnad och tillval för att bli Diplomerad Klubb- & Sportchef. Modul 4 är på engelska och genomförs på Cruyff Institute i Barcelona.

Modul 1 Utveckla verksamheten – fokus på strategi, kommunikation och verktyg för utveckling
Exempel: Hur definierar vi vår marknad och våra viktigaste utmaningar? Vem och vad konkurrerar vi med? Vilken roll spelar varumärket, och hur utvecklar vi det? Vad är ledningsgruppens ansvar för att utveckla verksamheten och marknaden?

Modul 2 Styra & mäta verksamheten – fokus på ekonomins viktigaste grunder och begrepp, nyckeltalsanalyser och grundläggande juridik
Exempel: Hur ska vi följa upp och styra vår verksamhet? Vilka nyckeltal är relevanta och hur skapar man tydlighet och förståelse kring dessa? Hur omsätter vi strategin till verksamhetsstyrning? Hur skriver man bra avtal? Vilka regler gäller egentligen för olika typer av verksamheter?

Modul 3 Leda verksamheten – fokus på sig själv som ledare, olika typer av ledarskap samt praktiska delar av ledarskapet
Exempel: Hur agerar jag som chef och ledare i mitt dagliga arbete? Vilka olika ledarskapsroller finns? Hur utvecklar jag relationer och kommunicerar med individer och grupper på ett framgångsrikt sätt? Hur leder jag förändring? Hur jobbar jag med facket och styrelsen?

Modul 4 Sport Management – fördjupning inom direkt idrottsrelaterade områden (Cruyff Institute Barcelona, på engelska)
Exempel: Hur balansera passion med affärslogik? Hur bygga attraktionskraften i idrotten, laget och individerna? Hur utveckla sponsorskap och hanteringen av media? Hur kan vi skapa intäkter via events och hur optimerar vi utnyttjande av våra tillgångar? Vad kan vi lära från andras erfarenheter?

Affärssimuleringen, SIMBIZ, är en pedagogisk plattform genom programmet. Detta möjliggör att deltagarna praktiskt kan applicera och testa sina nya kunskaper i en verklighetstrogen miljö.

Projektarbetet genomförs löpande under utbildningen. Deltagarna får här arbeta med utmaningar och frågeställningar från sina egna verksamheter.

Diplomeringen är sanktionerad av Cruyff Institute, vilket innebär att den som genomgått kursen blir medlem i Cruyff Institutes globala Alumninätverk.

Vem är du – som ska gå kursen? Klubb- och sportchefsutbildningen vänder sig till aktiva, ledare, chefer och styrelseledamöter inom idrotten. Du har ambitionen att förbättra förutsättningarna för dig och din organisation. Du kan ditt jobb och din idrott, men känner att du behöver en bredare kompetens för att kunna ta verksamheten, och dig själv, till en högre nivå.

Utbildningens mål och syfte Idrottens verklighet har förändrats radikalt de senaste åren. Allt högre krav ställs på bolag och organisationer. Klubb- och sportchefsutbildningen ger dig de rätta verktygen att kunna möta framtiden och stärka din kompetens på både kort och lång sikt. Dessutom ger det dig en möjlighet att utvecklas, med dina befintliga kunskaper inom idrotten som grund.

Kostnad 50.000 kr ex moms för modul 1-3
(inkl mat men ej logi i Sthlm) och
20.000 kr ex moms för modul 4 i Barcelona (inkl logi men ej resa) Finansieringslösning erbjuds, för mer info kontakta oss på Cruyff Institute Sverige.

Kontakt Kontakt för anmälan eller vidare information:
Anders Sewerin, anders@cruyffinstitute.se

Jag vill veta mer Här kan du beställa mer information om Klubb- och sportchefsutbildningen.
Beställ här