Idrott & Utbildning

Det är dina 10 000-tals träningstimmar, som gör dig eftertraktad i näringslivet.

Alla idrottskarriärer har ett slut. Och oavsett hur framgångsrik den varit, är det väldigt få som kan leva på den resten av livet. För nästan alla professionella idrottare kommer alltså förr eller senare dagen då de inte kan leva på sin idrott längre.

Och gemensamt för de flesta, är att de på grund av sin idrottsliga satsning, mer eller mindre frivilligt, har valt bort högre utbildning. Utan eftergymnasial utbildning och utan arbetslivserfarenhet, är alternativen och möjligheterna till en ny karriär därmed begränsade. Många fortsätter då inom leden där de själva varit aktiva. En naturlig fortsättning på idrottsintresset och ofta ett bra alternativ för såväl idrottaren som den organisation han eller hon är verksam inom – om det är självvalt. För dem som blir kvar i brist på alternativ, är risken däremot stor att de på grund av ointresse och brist på engagemang blir bromsklossar för både sin egen och sin organisations utveckling.

Några av Sveriges specialförbund arrangerar utbildningar för sina medlemmar, men nivån är ofta alldeles för låg och utförs av personer i de egna leden. En sådan utbildning tappar värde så fort man letar sig utanför förbunden.

Naturligtvis finns det också en mängd olika externa utbildningar, men intagnings- och lärprocesserna är sällan anpassade för dem som har avvikit från den ”normala” vägen. De vanliga utbildningarna går dessutom sällan att kombinera med den karriär som den aktiva befinner sig i för stunden.

Idrottskarriären – en civil tillgång.

Fotbollslegenden Johan Cruyff – rankad som en av världens absolut bästa fotbollsspelare genom tiderna – uppmärksammade detta fenomen för över 15 år sedan. Han startade då Johan Cruyff Institute. Och det visade sig snabbt att näringslivet efterfrågade och kunde dra stora fördelar av välutbildade personer med idrottslig bakgrund. Johan Cruyff Institute for Sports Studies har växt till en internationell organisation, med syfte att skapa utbildningar där både intagning och utbildning är anpassad för de som är, eller har varit, aktiva inom en idrott.

 

Utbildningar

Management Diploma for Athletes MDA är för dig som är eller som har varit aktiv inom idrotten, antingen som utövare, ledare eller med någon annan administrativ roll och nu siktar på en andra karriär.

Klubb- och sportchefsutbildningen Vänder sig till dig som är verksam inom idrotten och söker praktisk kompetensutveckling.