Management Diploma for Athletes

Har du satsat på en idrottskarriär under större delen av ditt liv? Söker du en kvalificerad utbildning som hjälper dig ta ett stort språng mot en andra karriär och som samtidigt är skräddarsydd för att komplettera dina erfarenheter inom idrotten? Vill du lära dig hur dina specifika erfarenheter inom idrotten kan komma dig till nytta inom näringslivet?

Svarar du ”Ja” på de frågorna är du på väg på att utvecklas till någon som arbetsmarknaden starkt efterfrågar – en person med bakgrund inom idrotten påbyggd med ökad kunskap om näringslivets olika utmaningar.

Management Diploma for Athletes är ett ettårigt entreprenörsprogram inriktat på affärsmannaskap, ledarskap och styrning. Det tar avstamp i dina erfarenheter från idrottsvärlden och ger dig unika möjligheter att snabbt få insikt och kunskap som ger dig en plattform för en andra karriär – inom näringslivet eller idrottsvärlden.

Utbildningen genomförs av Cruyff Institute i samarbete med Stockholm School of Economics Executive Education och EY Sport Business Services.

 

 

 

 

 

MDA bygger på din idrottsliga bakgrund som kombineras med en mycket hög akademisk kvalitet och nära relationer med näringslivet. Utbildningen fokuserar fem ämnesområden som ger en helhetsbild av att driva och utveckla företag.

 

 

 

 

Programmets innehåll

Programmets innehåll är uppbyggt som moduler för att successivt bygga upp din kunskap och fördjupa dina insikter. Utbildningen är totalt 40 dagar utspridda över ett år, av dessa är ca 30 dagar schemalagda i sal.

Strategi och affärsutveckling (3×2 dagar)
Du får en helhetsbild av företagande. Vi belyser olika strategimodeller och metoder för affärsplanering. Vi använder ett simuleringsverktyg där du tillsammans med dina kurskamrater bildar ledningsgrupper som skall driva och utveckla företag i realistiska affärssituationer. Du får kunskap och verktyg som gör att du själv kan skriva affärsplaner.

Ledarskap – High Performers Program (8 dagar)
Tillsammans med deltagare från näringslivet och från MDA deltar du i ett ledarskapsprogram som fokuserar på ledarskapets tre nyckelområden; affären, styrningen av verksamheten och ditt personliga ledarskap. Förmågan att nå resultat genom andra är en nödvändighet såväl inom näringslivet som inom idrotten. Inom detta ämne går vi in på dig själv i en chef- och ledarroll. Du gör bland annat ett personlighetstest som hjälper dig och andra att förstå din ledarprofil och hur den kan användas på bästa sätt. Du får ökad självinsikt om dina drivkrafter, värderingar, starka sidor och utvecklingsområden i ledarskapet.

Kund och Marknad (3×2 dagar)
Inom detta område fördjupar vi oss i bland annat varumärken, marknadsföring och försäljning. Du kommer att få kunskap på såväl strategisk som på praktisk nivå. Vi tittar närmare på hur det nya medialandskapet ser ut, hur du bygger starka kundrelationer och hur du skapar effektiv intern och extern kommunikation. Vi ger exempel inom Sports Marketing i samarbete med vår verksamhet i Barcelona. Vi ger även olika perspektiv på innovation och hur nya idéer och utveckling skapar ökad konkurrenskraft.

Verksamhetsutveckling (2 dagar)
Vi ger dig en tydligare bild av verksamhetseffektivitet – som handlar om ”hur” man gör – inte ”vad”. Många företag bygger sin framgång på att fokusera på effektiv produktion och vi lär oss vad skillnaden mellan resurs- och flödeseffektivitet är. Vi belyser olika förändringsprocesser.

Ekonomi och Juridik (4×2 dagar)
Att kunna förstå och använda det ”ekonomiska språket” är en framgångsfaktor inom alla verksamheter. Vi har designat detta som ”ekonomi för icke-ekonomer” och vi kombinerar teoretiskt och praktiskt lärande som ger dig de viktiga grundkunskaper och verktyg du behöver för att tolka finansiell information och arbeta med ekonomiska frågeställningar. Vi gör en översikt av de juridiska begrepp och förutsättningar som är avgörande i såväl näringslivet som inom idrottsvärlden. Du får inblick i lagar och förordningar som bland annat behandlar aktiebolag, styrelsearbete och avtal.

Individuella projektarbeten (totalt ca 10 dagar i och utanför ”klassrummet”)
Du får möjlighet att i projektform med handledning helt fokusera på din egen karriär och utveckling, ditt intresseområde eller kanske bygga en egen affärsplan för att själv starta företag. Projektarbetet genomförs löpande under hela utbildningen och presenteras som examensprov i slutet av programmet.

Nätverk
Alla våra deltagare blir medlemmar i Cruyff Institutes internationella alumninätverk och på svensk basis arrangerar vi årliga alumnidagar med tidigare deltagare från våra program. Du får dessutom möjlighet att bygga relationer med såväl föreläsare från akademin som med våra gäster och partners från näringslivet.

Referens/Deltagare Här kan du läsa om deltagarna i Management Diploma for Athletes.
Läs mer >>

Vem är du - som ska gå kursen? MDA är för dig som är eller som har varit aktiv inom idrotten, antingen som utövare, ledare eller i en administrativ roll. Vid utbildningen möts deltagare från olika arenor, men gemensamt för alla är ett starkt engagemang, målmedvetenhet och viljan att lyckas – lika viktiga ingredienser inom näringslivet som inom idrotten.

Utbildningen ger dig flera möjligheter - Bygga en plattform för en ny karriär   utanför idrotten
- Starta ett eget företag inom eller utanför   idrottsvärlden
- Ta nästa steg i ditt nuvarande arbete i ett   företag
- Utvecklas i din roll som chef och ledare   inom en klubb eller ett förbund

Utbildningens förutsättningar Studieåret är upplagt så att du kan idrotta, eller arbeta, på heltid och ändå klara studierna. Vi kombinerar traditionella föreläsningar med praktisk träning, workshops, individuella arbeten och internetbaserade inslag. Vi använder föreläsare och lärare från några av Sveriges bästa forskningsinstitut, till exempel Handelshögskolan i Stockholm, blandat med lärare och handledare med mångårig praktisk näringslivserfarenhet från att ha utvecklat såväl chefer och ledare som framgångsrika företag. MDA ger en unik plattform för en karriär inom näringslivet eller idrotten.

Kostnad Avgift: 2 x 79 000 kr exkl moms
Möjlighet att få studielån.

Kontakt Kontakt för anmälan eller vidare information:
Anders Sewerin, anders@cruyffinstitute.se

Jag vill veta mer Här kan du beställa mer information om Management Diploma for Athletes.
Beställ här