UN Camp Sweden

Cruyff Institute Sveriges stiftelse The Power of Sport Foundation är en av grundarna till en unik två veckors ledarskapsutbildning på Bosön för unga idrottsledare från olika delar av världen. Utbildningen har initierats av FN som använder idrott för viktig samhällsutveckling i svårt utsatta områden.

På Bosön utbildas morgondagens idrottsledare som kan kombinera idrott och ledarskap med relevant och kraftfull samhällsnytta i sina insatser.

– Idrottsledare är viktiga förebilder och riktiga sociala entreprenörer. Att få en sådan här speciell utbildning till Stockholm är en ära, säger Anders Sewerin, som har fått i uppdrag av United Nations Office on Sport for Development and Peace att arrangera utbildningen i Sverige under fem år.

Deltagarna är i åldern 18-25 år, från ett tiotal länder i Afrika och från Indien, Indonesien, Jordanien, Armenien och Tajikistan. Samtliga deltagare kommer från mycket enkla förhållanden och representerar olika organisationer som genom idrott förbättrar villkoren för barn och ungdomar i orosdrabbade områden.

Ungdomsledarna utvecklar nya idrottskunskaper och sitt ledarskap, liksom sin kompetens att genom idrott hantera konflikter, arbeta mot HIV, verka för ökad jämställdhet och integrering, bekämpa fattigdom och andra problem för att uppnå FN:s Millenniemål.

I jämförelse med klassiska svenska biståndssatsningar som stora infrastrukturella projekt ger idrott snabbt tydliga effekter till låga kostnader.

– Idrott kan göra stor skillnad i en enskild människas liv. Idrott kan också vara med och förändra ett samhälle. Vi vill genom den här utbildningen i Sverige bidra till att fler får chansen att göra det. Idrottens samhällsnytta kan inte bli mer konkret och tydlig, säger Anders Sewerin, grundare av Cruyff Institute i Sverige.

Carolina Klüft har föreläst för idrottsledarna och internationella organisationer som deltar är Right To Play, Peace Players/basketboll, Boxgirls/boxning, ITTF/bordtennis, IPC-­‐ Paralympics/olika former av handikappidrott, Liverpool FC och Futbold da Força/fotboll.

Läs mer om Camp Sweden och våra andra program på www.powerofsport.se