Master of Sports Management Online (e-MISM)

e-MISM är en utbildning för dig som söker en internationell plattform och vill göra en chefskarriär inom idrottsvärlden och relaterade branscher. Den sker helt online, vilket betyder att du kan studera både när och var det passar dig.

Utbildningen är på elva månader och beräknas omfatta ca 500 studietimmar. Efter kursen står du väl rustad för ett större ansvar. Cruyff Institute Sverige är specialiserat på att utbilda individer med en idrottsbakgrund såväl för näringslivet som för en fortsatt karriär inom idrotten. Undervisningen på vår utbildning Master of Sports Manegement (e-MISM) sker genom Cruyff Institutes Online Campus i Barcelona. Målet är att ge deltagarna de verktyg och färdigheter som krävs inom alla discipliner inom sports management. Att utbildnigen sker online gör att varken brist på tid, eller bostadsort, påverkar studiemöjligheterna.

Vid programmets start definierar deltagaren och läraren tillsammans en personlig studieplan anpassad för varje deltagares personliga omständigheter och tillgänglighet. e-MISM använder naturligtvis den senaste teknologin och det modernaste undervisningsmaterialet, och är ett viktigt verktyg för en idrottsledares utveckling.

Du är en del av kursplanen

Förutom de praktiska och teoretiska kunskaperna är du och alla andra deltagare i sig en stor del av utbildningen. Här samlas representanter från olika typer av idrotter runt om i världen. Det ger en unik inblick i hur man arbetar och agerar inom andra idrotter, förbund och klubbar. En ovärderlig möjlighet att skapa gränsöverskridande nätverk.

Utbildningen är bara början

Alla som studerat vid Cruyff Institute har en unik kompetens och erfarenhet från idrotten och är viktiga kunskapskällor för varandra. Därför välkomnas alla utexaminerade till vårt Alumninätverk som sträcker sig över hela världen. Du kommer löpande erbjudas möjlighet att delta i exklusiva föreläsningar, utbildningar och nätverksträffar – både nationellt och internationellt.

 

Utbildningens innehåll

Utbildningen är uppdelad i en introduktion och sex moduler. Alla moduler är på engelska och genomförs online med hjälp av dator, smartphone eller liknande. Varje modul har ett antal delar (units eller UD) och ett avslutande utvärderingspaket (PAC). Varje del består av en interaktiv teoridel (video, gästföreläsningar, länkar till olika webbsidor) och en problemlösningsdel som ger möjlighet att praktisera de kunskaper man just har fått.

I slutet av varje UD/Modul lämnar studenterna in respektive avsnitts utvärdering (PAC). Kursen avslutas genom att studenterna presenterar en affärsplan som de med stöd av sina handledare har arbetat på under hela utbildningsåret. Slutpresentationen ges antingen via en telefonkonferens eller på plats på Cruyff Institute i Barcelona.

Som deltagare I e-MISM kan du också delta I utvalda seminarier och göra studiebesök hos olika sportorganisationer, klubbar och anläggningar. Dessa besök görs tillsammans med elever från den MISM-utbildning som genomförs på traditionellt sätt med elever och lärare på plats på institutet. Du har även möjlighet att delta i den officiella examensceremonin vid institutet.

Du kommer också att få löpande svensk handledning under utbildningstiden.

 


 

Vem är du – som ska gå kursen? Huvudkriterierna för urval till e-MISM är professionella meriter, personliga intressen, sökandens förväntningar och motivation. De sökande utvärderas utifrån följande kriterier:
1. Professionell karriär inom idrottsbranschen
2. Universitetsexamen eller motsvarande
3. Speciella omständigheter bedöms individuellt
Studierna pågår i maximalt nio månader och du behöver lägga ner ungefär 500 timmar koncentrerat arbete.

Utbildningens mål och syfte Deltagare som genomför programmet kommer att vara väl förberedda för en mängd positioner inom idrottsrörelsen. Några exempel på möjligheter är: leda ett företag, en enhet eller en sportklubb, att bli klubbdirektör eller ansvarig för en idrottsanläggning eller att starta eget företag inom idrott. Efter utbildningen får du, om du kan visa att du tillägnat dig de kunskaper som krävs, Cruyff Institute’s ”Masters Degree in Sport Management”.

Kostnad 7500 € (ca 69500 kr)
Finansieringslösning erbjuds, för mer info kontakta oss på Cruyff Institute Sverige.

Kontakt Kontakt för anmälan eller vidare information: Anders Sewerin, anders@cruyffinstitute.se