Agenten som även ger stöd för nästa karriär

Claes Elefalk är spelaragent inom fotboll och hockey på CAA Sport. Han har rekommenderat 5 (fem!) tidigare klienter att gå MDA-utbildningen. -Vi är en naturlig part och resurs för spelaren i de här frågorna, säger han i vår intervju.

Claes Elefalk – Agent Fotboll och Ishockey

Du har fem tidigare klienter som har gått MDA – Mattias Jonsson, Joel Riddez, Jörgen Jönsson, Mattias Öhlund och Marcus Nilson – hur mycket pratar du om livet efter idrottskarriären med dina klienter?
Det försöker vi göra, främst när spelaren börjar komma in i sista åren på sin karriär, då blir det här ganska naturliga frågor mellan agent och spelare. När vi planerar deras sista kontrakt med en klubb då har det hänt att vi med spelarens vilja, har lyckats göra avtal med klubben där det ingår en fortsättning med en anställning i klubben efter aktiva karriärer. Det är ett tillfälle där vi naturligt börjar prata om det och men även vid andra sammanhang, Men det är inte alla som vill fortsätta inom den idrott man har varit aktiv inom utan man vill helt byta spår och många vet inte vad de vill göra, och den gruppen är ganska stor.

Det är något som vi fokuserar mer och mer på och vi som agenter lär oss hur viktigt det här är med hur vi kan hjälpa spelaren även efter karriären. Vi känner ju dem väl efter att ha arbetat med dem i många år.

Du har ju varit agent i över 20 år, hur har agenternas roll förändrats idag mot tidigare år, har man mer ett helhetstänk nu?
Jag startade min karriär på IMG i början av 90-talet och McCormack hade ett utvecklat tänk vad det gäller att representera idrottsstjärnor. Så vi har i alla år haft tankar kring det här och snuddat vid det här som företag. Men för att svara på frågan konkret så har detta utvecklats naturligtvis pga att branschen har vuxit så mycket. Professionell idrott har utvecklats otroligt mycket på 10 år. Det finns fler professionella idrottare, fler som är intresserad av vad nästa steg ska bli när den aktiva karriären är över. Så det har förändrats mycket, men för CA (där jag är anställd idag) är det ett naturligt sätt för oss att jobba på, och jag tror att det är något vi kan utveckla mer och bli ännu bättre på.

Hur stort intresse möter du från dina klienter i dessa frågor?
Det är väldigt olika, en del vill inte prata om det riktigt, de är inte där än. Många vet inte riktigt när karriären kommer att sluta eller när de så småningom vill avsluta karriären. Det beror lite på motivation och hälsa, främst skador då, och lite hur det går som gör om det kan finnas ett nytt kontrakt efter några år. Jag känner att det där växer att de hör hur andra idrottare tänkt och det är fler som ser äldre idrottare vad de pysslar med efter karriären och får idéer, så det är en fråga som ökar, vilket är positivt.

Hur jobbar agenterna för att förbereda klienterna för livet efter idrottskarriären?
Ett litet dilemma inom vår yrkesgrupp är att många agenter är så otroligt fokuserade på att hjälpa spelarna här och nu, och det är också då det finns ett konkret uppdrag. Jag tror att generellt så är det inte så många agenter som har hunnit få erfarenhet än. Agentyrket har vuxit enormt senaste 10 åren inom våra två största idrotter, fotboll och ishockey, så finns det över 100 agenter bara i Sverige. Jag tror att många inte har hunnit börja tänka på de här bitarna över huvudtaget tillsammans med sina klienter.

Ett annat dilemma kan också vara att vi som agent så måste man vara motiverad för att hjälpa klienterna i dessa frågor. Som agent så får du inte avkastning ekonomiskt genom att hjälpa spelaren efter karriären och det kan ju vara ett problem för agenter som inte har resurser att hjälpa till, men det finns andra faktorer som ger motivation utöver de rena ekonomiska i att hjälpa efter karriären.

Om spelaren känner sig nöjd med sin agent så lönar det sig i längden då fler spelare väljer den agenten för att den har ett mer helhetstänk.

Har ni något nätverk mellan agenterna där ni träffas och pratar och delar erfarenheter, eller håller man sig mer på sin kant? Hur fungerar det?
Där skiljer det på fotboll och ishockey. I ishockeyn så är agenterna certifierade genom spelarfacket SICO som kallar till möte två gånger/år där alla agenter träffas och ibland deltar även förbundet. Där har vi utbildning och diskussioner om olika frågor, där kommer även dessa frågor upp om vidareutbildning. Vi agenter får bra information, upplysning, idéer och utveckling för att kunna bistå spelarna när de har slutat. Det är inget samarbete mellan agenterna men bra utbyte av idéer som kan vara nytta för sin verksamhet. Fotbollen däremot skiljer sig mycket, tyvärr måste jag säga. För fotbollen var tidigare agenterna certifierade via Svenska Fotbollsförbundet och man hade det systemet inom fotbollen. För tre år sen så bestämde sig förbundet, FIFA och UEFA att upphöra med certifiering och licensiering av agenter. Det gör tyvärr att Fotbollsförbundet har inte någon anknytning till agenterna längre och det finns inga gemensamma möten eller liknande.

Där är SICO föregångare och jag hoppas att fotbollen kan titta på hur SICO jobbar med sina agenter och jag tycker att ni, Cruyff Institute, är helt rätt ute när ni kontaktar oss agenter och ställer de här frågorna, för vi är en naturlig part i det här och en naturlig resurs för spelaren. Sen finns det enskilt skickliga agenter inom fotbollen själva hjälper spelarna med dessa frågor.

Vilket intresse möter du hos klubbarna? Borde de ta mer ansvar efter karriären?
Tyvärr är det så att när kontraktet är slut så är det tack och hej, det är jättetråkigt. Där har ju vi en jätteviktig funktion. När kontraktet gått ut så tittar klubben på nästa spelare. Därför är det jätteviktigt att vi kan påverka och hjälpa i dessa frågor i den mån spelarna är intresserade. Det är inte helt lätt, men vi har lyckats vid ett flertal gånger och när vi agenter och spelarna kommer med ett bra upplägg så har klubbarna varit positiva och kunna skrida till verket och kunnat göra en förlängning som anställning. Vid ett antal gånger så har vi omförhandlat kontrakten till en anställning i klubben som sportchef vilket har varit väldigt lyckat. Men klubbarna kan också få fördelar av att de kan erbjuda exempelvis en utbildning vid det sista kontraktet. Det har vi ju gemensamma bra erfarenheter av!