Cruyff Courts skapar samhällsnytta

Cruyff Courts är ett program med spontanfotbollsplaner som finns runt om i världen för att främja barn och ungdomar. I samarbete mellan IFK Göteborg och Cruyff Foundation har tre planer anlagts i Biskopsgården, Hammarkullen och Bergsjön.

Läs mer Svensk Elitfotbolls hemsida:

https://www.svenskelitfotboll.se/ifk-goteborg-forst-ut-med-cruyff-courts/