Utbildning för ny kull av elitklubbarnas affärsansvariga

Svensk Elitfotbolls nyckelanpassade utbildningsprogram för klubbarnas affärsansvariga har under vintersäsongen genomförts för fjärde gången tillsammans med Cruyff Institute.

Läs mer på Svensk Elitfotbolls hemsida